• Authentic Contemporary Art
 • 30 Day Free Delivery and Returns
 • Certificate of Authenticity
 • Art Historian Approved
Home » Mysterious Power VI | Monique Leliefeld | Abstract Painting

Mysterious Power VI | Monique Leliefeld | Abstract Painting

Mysterious Power VI | Monique Leliefeld | Abstract Painting

 • Contemporary Artist: Monique Leliefeld
 • Title Artwork: Mysterious Power VI
 • Year: 2018
 • Technique: Acrylic on Canvas
 • Style: Abstract Painting
 • Size: 40cm x 80cm
 • Framed: Wood Floater Frame Painted Prussian Blue (44cm x 84cm)
 • €2.500,00

Mysterious Power VI | Monique Leliefeld | Abstract Painting

The colour that fills almost the entire image area is blue-green. This colour is reflected in various shades, from deep dark to intense light. The deep shades are found the contours of the spheres in the centre of the canvas. The light, in the irregular shapes at the bottom centre of the painting. These different hues reflect the different textures in the painting and are in sharp contrast to the saturated red sphere that gives first attracts your eye to the artwork. The effect of this is overall a feeling of calm. That's because of the different elements. There are spheres, the waves, the verticals, the irregularities - a sense of movement and depth is suggested. The eye continues to wander over this broad canvas, each time ending up at the red.

The landscape format of Mysterious power VI seems to indicate a landscape. However, the subject of this landscape is unclear due to its abstraction. The slopes, the free play of the spheres of different sizes, and the opening to a dark blue-green view are reminiscent of the bottom of the sea. However, this does not explain the red element linking from the centre. Perhaps its dark outline also hints at this: does this element belong here?

Mysterious power VI makes you think. The abstract qualities of the work continue to fascinate while the range of different surfaces forms a continuous voyage of discovery. Monique Leliefeld has created a painting that exudes tranquillity, but due to the contrast with the saturated red, it encourages the viewer to take action. This work is balance.

 

---

Painting described by Art Historian Wouter Maas in Dutch for Gallery Sorelle Sciarone. Translation by Art Historian Tascha Sciarone.

 

Original Dutch

----

De kleur die bijna het gehele beeldoppervlak vult is blauwgroen. Deze kleur komt terug in verschillende tinten, van diep donker, zoals in de contouren van de bollen in het midden van het doek, tot intens licht, in de onregelmatige vormen midden onder in het schilderij. Deze verschillende tinten geven de verschillende texturen in het werk weer, en staan in scherp contrast met de verzadigd rode bol die toegang geeft tot haar werk. Het effect hiervan is over het geheel een gevoel van rust. Dat komt  door de verschillende elementen – de bollen, de golven, de verticalen, de onregelmatigheden – wordt er een gevoel van beweging en diepte gesuggereerd. Het oog blijft dwalen over dit brede doek, waarbij telkens bij het rood uitgekomen wordt.

 

Het liggende formaat van Mysterious power VI lijkt te wijzen op een landschap. Het onderwerp van dit landschap is echter door zijn abstractie onduidelijk. De glooiingen, het vrije spel van de bollen van verschillende grootten, en de opening naar een donker blauwgroene doorkijk, doen denken aan de bodem van de zee. Dit verklaart echter niet het rode element linkt van het centrum. Misschien hint de donkere omlijning ervan hier ook op: hoort dit element hier wel?

 

Mysterious power V zet aan tot denken. De abstracte kwaliteiten van het werk blijven fascineren terwijl het scala aan verschillende oppervlakken een continue ontdekkingstocht vormen. Monique Leliefeld heeft een schilderij gecreëerd dat rust ademt, maar door het contrast met het verzadigde rood zet het de kijker aan tot actie. Dit werk is balans.

Buying a painting online

 • All paintings are made by contemporary artist.
 • All paintings at Gallery Sorelle Sciarone come with a certificate of authenticity.
 • We have a big window in our return policy. You can try all paintings at home for thirty days.
 • We offer a wide array of safe international payment options.
 • All shipments are insured.
 • Free shipping all paintings.
 • Free shipping and returns World Wide for purchases over €2.000,00.

More abstract paintings